Fortsæt til indhold

Fortrolighedserklæring

Fortrolighedspolitik GOGETTERS.

 

 

Dette er fortrolighedserklæringen for det generelle partnerskab GOGETTERS. VOF, i det følgende: GOGETTERS .. GOGETTERS. er registreret hos Handelskammeret under nummer 73183849 og er placeret på Binnendelta 4 r, 1261WZ i Blaricum. Dette dokument forklarer, hvordan GOGETTERS. håndterer behandlingen af ​​dine personoplysninger. Ved behandling af dine personoplysninger, GOGETTERS. størst mulig pleje. GOGETTERS vil til enhver tid behandle de personoplysninger, der er givet til den, korrekt og omhyggeligt. Ved at gøre dette vil GOGETTERS overholde reglerne som fastsat i General Data Protection Regulation (GDPR) og anden relevant lovgivning.

 

 

Definitioner

Berørt person: en fysisk person, der på grundlag af de angivne personoplysninger
kan identificeres. Også omtalt som kunde i denne fortrolighedspolitik.

Personlig data: alle data som omhandlet i den generelle databeskyttelsesforordning
og/eller den gældende europæiske fortrolighedsforordning. Eventuelle oplysninger vedrørende
identifikation af den registrerede.

Forarbejdning: enhver operation eller sæt af operationer relateret til personoplysninger,
uanset om det udføres med automatiserede midler eller ej.

Processor: i denne fortrolighedspolitik nemlig GOGETTERS at formålet, betingelserne og midlerne
til behandling af personoplysninger og fungerer som mellemmand
gennem middleware.

 

Indhentning af personoplysninger:


Denne fortrolighedspolitik gælder for behandling af personoplysninger i forhold til udførelsen af ​​de tjenester, GOGETTERS tilbyder.

Hvis du bruger tjenesterne fra GOGETTERS., Du leverer et antal personlige data til GOGETTERS. Eller du får personlige data fra dig i forbindelse med aftalen. Personoplysninger betyder alle data vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Så snart kunden frivilligt har indtastet sine data personligt, digitalt, telefonisk eller via webstedet, giver han/hun derved tilladelse til behandling af personoplysningerne i forbindelse med gennemførelsen af ​​aftalen og accepterer, hvad er angivet i denne fortrolighedspolitik.

 

Kategorier af personoplysninger

GOGETTERS. behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Kontakt- og navn- og adresseoplysninger
 • Email adresse;
 • Telefonnummer;
 • Finansielle detaljer;
 • Kontodetaljer for slutbrugerne, inklusive login / brugernavn;
 • Andre personlige data leveret af dig.

 

Formålet med behandlingen

Personoplysningerne fra GOGETTERS.  behandles med det formål at:

 • At kontakte dig for at informere dig om de tjenester, du har købt, og implementeringen deraf;
 • At udføre sine tjenester, herunder at give adgang til tjenesten (websted / link);
 • Forbedring af tjenesterne og gøre hjemmesiden mere brugervenlig
 • Foretagelse af betalinger;
 • Overholdelse af juridiske forpligtelser
 • Gør marketing- og kommunikationsudtryk;
 • Forbedring af hjemmesiden ved at analysere besøgendes adfærd på hjemmesiden;
 • Afsendelse af nyhedsbreve;
 • Dataudveksling med tredjeparter til udførelse af tjenesterne.

 

Behandlingen af ​​dine personoplysninger er nødvendig for at kunne udføre tjenesten. De tjenester, der GOGETTERS.  ikke kan udføres fuldt ud uden behandling af dine personoplysninger. Hvis din udtrykkelige tilladelse er påkrævet til specifikke formål med hensyn til personoplysningerne, skal du give tilladelse hertil separat. 

 

Automatiseret beslutningstagning

Linket indsamler oplysninger på en automatisk måde via computersystemer og / eller computerprogrammer uden indblanding af menneskelig handling. Hvis GOGETTERS. gør brug af automatiseret beslutningstagning, dette finder kun sted, hvis det er nødvendigt for realisering og / eller udførelse af hovedaftalen og de aktiviteter, der er aftalt deri. Dette overholder også kravet om samtykke i henhold til art. 22 stk. 2 lit. c GDPR. GOGETTERS. sikrer, at de systemer og / eller programmer, der anvendes i automatiseret beslutningstagning, regelmæssigt kontrolleres og testes, så de fungerer korrekt og ikke giver falske resultater. Hvis den pågældende ikke er enig i, hvordan en beslutning blev truffet ved hjælp af automatiseret beslutningstagning, har den pågældende til enhver tid ret til at indgive en anmodning til GOGETTERS. at træffe en ny beslutning, der involverer menneskelig handling.

Den registrerede er personligt ansvarlig for de data, han eller hun leverer, og som bruges på tidspunktet for den automatiske beslutningstagning. Hvis dataene viser sig at være forkerte eller ufuldstændige, vil skaden som følge heraf være på den registreredes regning og risiko. Dette inkluderer også manglende gennemførelse, sen eller forkert udførelse af aftalen.

 

Opbevaringsperiode

Af GOGETTERS. Behandlede personoplysninger gemmes i overensstemmelse med de relevante love og regler og aldrig længere end 30 dage. Hvis en længere opbevaringsperiode er nødvendig på grundlag af lovgivning eller forskrifter, vil personoplysningerne blive opbevaret længere i overensstemmelse med disse krav. Alle (indhentede) personoplysninger opbevares ikke længere end strengt nødvendigt. 

 

Behandling af tredjeparter

GOGETTERS. deler kun personoplysninger med tredjemand, hvis dette er strengt nødvendigt for gennemførelsen af ​​en aftale og for at overholde relevante love og regler. Der sælges ingen personoplysninger. På GOGETTERS.  kan være under en juridisk forpligtelse til at dele personoplysninger med tredjeparter. Hvis personoplysninger deles med tredjemand, indgås behandlingsaftaler for dette. De tredjeparter, som personoplysninger deles med, er:

 • Bogholderen til gennemførelse af en aftale. Den kategori af personoplysninger, der behandles, er kontakt- og navn- og adresseoplysninger og økonomiske data.
 • Softwareleverandører til implementering af aftalen. Den kategori af personoplysninger, der behandles, er placeringsdata, e-mail-adresse og kontakt samt navn og adresseoplysninger.
 • Webstedsadministrator til implementering af aftalen. Den kategori af personoplysninger, der behandles, er placeringsdata, e-mail-adresse og kontakt samt navn og adresseoplysninger.

 

Sikkerhed af personlige oplysninger

GOGETTERS. tager beskyttelsen af ​​dine personoplysninger alvorligt og træffer passende foranstaltninger med henblik herpå under hensyntagen til den nyeste teknologi, implementeringsomkostninger samt arten, omfanget, konteksten og formålene med behandlingen og de risici, der adskiller sig i sandsynlighed og sværhedsgrad for enkeltpersoners rettigheder og friheder tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risikoen.

Foranstaltninger, der under alle omstændigheder træffes, omfatter, men er ikke begrænset til:

 • SSL;
 • Sikker server;
 • adgangskodebeskyttelse;
 • IP -adresse filter.

 

Cookieerklæring

GOGETTERS. bruger tekniske, funktionelle og analytiske cookies til at optimere hjemmesiden. Cookies er små tekstfiler, der sendes, når du besøger et websted for at gøre brugernes oplevelser af besøgende mere effektive. GOGETTERS. kan ifølge loven gemme cookies på din enhed, hvis disse cookies er strengt nødvendige for at bruge hjemmesiden. Dit samtykke er påkrævet for andre typer cookies. Vi anbefaler at acceptere cookies for at gøre websitet brugervenlig. Besøgende på hjemmesiden har en indtjekningsmulighed.

 

De cookies, der GOGETTERS.  bruger funktionelle cookies: disse cookies sikrer, at webstedet fungerer korrekt. Disse cookies har ingen konsekvenser for privatlivets fred, så der ikke skal anmodes om og gives tilladelse. Disse cookies gemmer f.eks. Dine browserindstillinger, så vores websted bedst kan ses, eller at webstedet forbliver tilgængeligt (belastningsbalancering), men også cookies, der sikrer, at der ikke må placeres andre cookies (ikke-følg).

 

På GOGETTERS 'hjemmeside. Cookies fra Google placeres også til fordel for Google Analytics. Vi opbevarer ikke oplysninger om, hvad du gør på internettet. Google Analytics kan være påkrævet af gældende love og regler for at give adgang til disse data. Det betyder, at GOGETTERS.  kan ikke knytte oplysninger til en fysisk person. Hvis du har spørgsmål til dette, kan du kontakte os via [e-mail beskyttet]

 

Brug sociale medier 

GOGETTERS. bruger tredjepartscookies til at optimere webstedet. Nogle cookies placeres af tredjepartstjenester, der vises på webstedet. Tredjepart betyder Google Analytics og sociale medier (Facebook, Twitter). Den relevante virksomheds fortroligheds- og cookiepolitik gælder for brugen af ​​cookies fra andre virksomheder (tredjeparter). Når du klikker på knappen Sociale medier på webstedet, placeres en cookie på sociale medier. Dette gør det muligt for partiet på de sociale medier at genkende din IP -adresse, så snart du deler en artikel fra webstedet. For cookies fra parterne på de sociale medier og de data og/eller personlige data, de indsamler med dem, GOGETTERS. dig til disse parters privatlivs- og cookieerklæringer.

 

Browserindstillinger

Hvis du ikke ønsker, at websteder skal placere cookies på den enhed, du bruger til at se hjemmesiden, kan du justere dine browserindstillinger. Før en cookie placeres, modtager du en advarsel, og du skal give tilladelse til cookien. Manglende overholdelse af dette kan f.eks. Resultere i, at hjemmesiden fungerer mindre godt. Du kan justere indstillingerne i din browser, så din browser nægter alle cookies og også cookies fra tredjeparter. Du kan også slette placerede cookies. For at gøre dette skal du justere indstillingerne i din browser via præferencer, og derefter kan du justere privatlivsindstillingerne.

 

Denne fortrolighedserklæring gælder ikke for websteder fra tredjeparter, der er forbundet til dette websted ved hjælp af links. Vi kan ikke garantere, at disse tredjeparter behandler dine personlige data på en pålidelig eller sikker måde. Vi anbefaler, at du læser fortrolighedserklæringen på disse websteder, inden du bruger disse websteder. 

 

De involveredes rettigheder

Som registreret har du følgende rettigheder:

 • Ret til adgang

Som registreret har du ret til at få oplysninger om, hvorvidt dine personoplysninger behandles eller ej, og i så fald få adgang til behandlingen deraf.

 • Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtigelse og tilføjelse af forkerte data.

 • Ret til sletning.

Uden urimelig forsinkelse skal den registrerede indhente sletning af personoplysninger om ham.

 • Ret til begrænsning af behandlingen

Som registreret har du ret til at begrænse behandlingen af ​​dine personoplysninger. Kontakt GOGETTERS for dette.

 • Ret til dataportabilitet

En registreret har ret til at indhente de personlige oplysninger om ham, som han har leveret til GOGETTERS., I en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar form såvel som til GOGETTERS. uden hindring af den controller, som de blev leveret til.

 • Ret til indsigelse

Den registrerede har til enhver tid ret til, af grunde, der vedrører hans eller hendes specifikke situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger, der vedrører ham eller hende, herunder profilering på grundlag af disse bestemmelser. GOGETTERS. ophører behandlingen af ​​personoplysningerne, medmindre der er tvingende legitime grunde til behandlingen, der opvejer den registreredes interesser, friheder og rettigheder i forbindelse med udøvelse, etablering eller forsvar af juridiske krav.

 

Klage

Hvis du har en klage over måden, hvorpå GOGETTERS.  behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve en af ​​ovenstående rettigheder, kan du kontakte os via webstedet via e-mail [e-mail beskyttet] eller telefonisk på 035-2031152. For at sikre, at du ønsker at udøve en ret, anmoder GOGETTERS om det.  du vedlægger en kopi af dit id. Du kan mørklægge dit pasfoto og MRZ (stribe med tal i bunden) for at beskytte dit privatliv. GOGETTERS. vil besvare din anmodning hurtigst muligt, men senest inden for 4 uger. Du kan også indsende en klage til den nederlandske databeskyttelsesmyndighed. Dette er det kompetente håndhævelsesorgan. Du kan kontakte os via dette link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Ændringer i fortrolighedserklæringen

GOGETTERS.  kan til enhver tid ændre fortrolighedserklæringen. Den seneste version er offentliggjort på webstedet. Hold derfor altid øje med hjemmesiden for den nyeste version. Hvis den nye fortrolighedserklæring har konsekvenser for den måde, hvorpå vi behandler allerede indsamlede data vedrørende dig, vil vi informere dig via e-mail.

 

Sidst ændret: 11. august 2021